Politica de confidentialitate

 

Magazinul online accesoriipiele.ro apartine firmei ARIELLE SHOP SRL, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/537/2020, CUI 42124780.

 

Nota de informare privind protecția datelor personale

Magazinul online accesoriipiele.ro respectă legile în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
Începând cu data de 25 Mai 2018 respectăm și ne conformăm Regulamentului general aplicat de toate statele Uniunii Europene privind protecția datelor conform legislației UE (GDPR 679/2016).

Ce tipuri de date cu caracter personal prelucrăm și în ce scopuri și din ce motive?

În procesul de operare a prezentului site web, colectăm anumite informații (“date cu caracter personal”) referitoare la persoane fizice identificate sau care pot identifica persoane fizice, date furnizate de dumneavoastră în mod direct (ex. nume, prenume, adresă poștală, adresă de e-mail, număr de telefon) sau indirect (ex. adresă IP). Vom prelucra date cu caracter personal în următoarele scopuri, conform motivelor legale indicate pentru fiecare dintre următoarele:

Datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră sunt administrate în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate.

Scopul colectării datelor este:

  1. Navigare pe site-ul web, utilizarea modulelor cookie
  2. Livrarea produselor comandate online
  3. Răspunsul la întrebări, solicitări sau reclamații, comunicarea cu clienții cu privire la produse și comenzile plasate
  4. Campanii promoționale
  5. Comunicări directe de marketing
  6. Sondaje, studii de evaluare a satisfacției clienților și feedback din partea clienților.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată (persoana de la care se colectează datele), servicii de curierat, acestea fiind necesare in scopul stabilirii contactului cu clienții, în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului și în scopul îndeplinirii la timp și cu operativitate a livrării comenzilor.

Proces decizional automat și stabilirea automată a profilului

Datele cu caracter personal menționate aici nu fac obiectul proceselor decizionale automate, inclusiv stabilirea de profiluri.

Cui comunicăm datele dumneavoastră cu caracter personal?


Pentru a îndeplini scopurile descrise mai sus, utilizăm serviciile mai multor contractori.

Unii dintre aceștia sunt operatori individuali de date, precum Google sau Facebook.

Alți contractori sunt terți care nu prelucrează datele, dar le pot accesa în îndeplinirea propriilor atribuții sau în relațiile cu Societatea, cum ar fi furnizori de servicii IT, financiare, etc.

Datele cu caracter personal indicate mai sus mai pot fi puse la dispoziția unor terți în următoarele situații: (i) autorități publice, auditori sau instituții competente având competențe de a efectua inspecții asupra activității sau activelor Societății, care solicită Societății să furnizeze informații în temeiul obligației legale a acesteia; (ii) pentru a îndeplini o cerință legală sau a proteja drepturile și activele Societății noastre sau ale altor entități sau persoane, precum instanțe de judecată; (iii) către achizitori terți, în măsura în care activitatea Societății va fi (total sau parțial) transferată, iar datele persoanelor vizate vor face parte din activele reprezentând obiectul tranzacției.


Persoanele și entitățile cărora le putem comunica date cu caracter personal ale dumneavoastră sunt următoarele:


a) În scopul navigării pe site și al utilizării modulelor cookie, putem transmite datele cu caracter personal către analiști și furnizori de motoare de căutare, pentru ca aceștia să poată oferi servicii de întreținere a site-ului nostru;

b) În scopul livrării produselor comandate de dumneavoastră pe site, putem transmite datele cu caracter personal către partenerii noștri care furnizează servicii de curierat;

c) Pentru a răspunde la întrebările, solicitările sau reclamațiile dumneavoastră, pentru a comunica cu dumneavoastră cu privire la produse și comenzile plasate putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către furnizorii noștri de servicii, inclusiv de IT;

d) Pentru organizarea și gestionarea campaniilor promoționale și analizarea eficienței acestora, putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către agenții de publicitate și marketing și agenții digitale sau de social media ori alți împuterniciți;

e) Pentru comunicări de marketing direct, putem transmite date cu caracter personal către agenții de publicitate și agenții de marketing ori alți împuterniciți care transmit comunicările în numele nostru;

f) Pentru efectuarea de sondaje, studii de piață, sondaje de evaluare a satisfacției clienților sau pentru obținerea de feedback din partea clienților pentru produsele sau serviciile noastre, putem comunica date cu caracter personal către furnizori de sondaje sau studii de piață/servicii de asistență pentru clienți.

Timpul de păstrare a datelor cu caracter personal


Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal numai pe perioada de timp necesară în scopurile de prelucrare prezentate mai sus și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

În cazul în care Societatea consideră că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informat în legătură cu acest aspect.

Considerăm că activitățile de prelucrare prezentate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pentru următoarele perioade:


Scop
Durată
a) Navigare site și utilizarea modulelor cookie În acord cu Politica de cookies
b) Livrarea produselor comandate Pe durata necesară pentru livrarea produselor, a efectuării de retururi, a încasării contravalorii produselor livrate și ulterior, conform regulilor de arhivare și pentru protejarea intereselor legitime
c) Răspunsul la întrebări, solicitări sau reclamații, comunicarea cu clienții cu privire la produse și comenzile plasate Pe durata necesară gestionării reclamației și ulterior, conform regulilor de arhivare și pentru protejarea intereselor legitime
d) Organizarea și gestionarea de companii promoționale, date cu caracter personal Pe durata campaniei și ulterior, conform regulilor de arhivare și pentru protejarea intereselor legitime
e) Comunicări directe de marketing Până la retragerea consimțământului/dezabonare
f) Efectuarea de sondaje sau studii de piață, studii de evaluare a satisfacției clienților sau obținerea de feedback privind produsele și serviciile noastre Pe durata de timp necesară atingerii scopului sondajului, care va fi stabilită în funcție de proiectul de sondaj

 

Procesarea datelor copiilor cu vârsta mai mică de 18 ani


Toate procesările de date cu caracter personal prezentate în acest document se referă exclusiv la persoanele care au vârsta de cel puțin 18 ani.

Utilizarea sistemelor și a rezultatelor prelucrării este condiționată pentru minorii între 14 și 18 ani de acordul părinților/tutorilor legali și interzisă pentru copiii sub 14 ani în afara cazului în care părinții/tutorii legali au exprimat ei înșiși consimțământul pentru astfel de prelucrări.

În cazul în care au loc astfel de prelucrări în ciuda eforturilor noastre rezonabile de a le preveni, acestea vor înceta atunci când vom fi notificați că utilizatorii se află sub vârsta menționată mai sus.

Securitatea prelucrării datelor

Pentru confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră, înregistrarea și autentificarea pe www.accesoriipiele.ro implică o parolă.

Drepturile persoanelor vizate

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:


a) Dreptul de a accesa datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține o confirmare dacă datele dumneavoastră sunt prelucrate și, dacă răspunsul este afirmativ, de a primi acces la tipul de date cu caracter personal și la condițiile de prelucrare, prin adresarea unei cereri în acest scop către operatorul de date;

b) Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea să solicitați, prin transmiterea unei cereri în acest scop la operatorul de date, corectarea datelor personale incorecte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor cu caracter personal în următoarele cazuri (i) datele nu mai sunt necesare în scopul original (și nu există un scop legal nou), (ii) baza legală a prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul, și nu există alte motive legale, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a obiecta, iar operatorul de date nu are alte motive pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate în mod ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformitatea cu legislația UE sau română, sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu serviciile oferite de societate informației copiilor (după caz), cărora li se aplică cerințe specifice privind acordarea consimțământului;
c) Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pe o perioadă care permite operatorului să verifice corectitudinea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele, ci doar să restricționăm utilizarea lor; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră în scopurile de mai sus, dar dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a stabili, exercita sau apăra un drept legal, sau (iv) ați obiectat împotriva prelucrării în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale operatorului de date prevalează asupra celor ale persoanei vizate;
d) Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrare atunci când prelucrarea are loc pe bază de consimțământ, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la acel moment;

e) Dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor din motive legate de situația dumneavoastră specifică, atunci când prelucrarea se bazează pe interes legitim, și de a obiecta în orice moment la prelucrarea datelor în scopuri directe de marketing, inclusiv stabilirea de profiluri;

f) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv stabilirea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

g) Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și dreptul de a transmite aceste date altui operator, dacă prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau conform unui contract și se efectuează prin mijloace automate;

h) Dreptul de a prezenta reclamații autorității de protecție a datelor și dreptul de adresare către o instanță de judecată competentă.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment.

Pentru a exercita aceste drepturi, vă recomandăm să utilizați adresa de contact contact@accesoriipiele.ro

Feedback

Noi oferim posibilitatea utilizatorilor site-ului de a trimite comentarii, întrebări și sugestii.

Orice informație care este trimisă prin intermediul formularelor de contact va fi folosită ținând cont de dreptul la confidențialitate și la imagine al persoanelor.

Modificări ale politicii de confidențialitate

Dacă considerăm că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, vom publica respectivele modificări în această pagină pentru a vă informa cu privire la tipurile de informații pe care le colectăm și modul în care le utilizăm.

Dacă aveți întrebări cu privire la politica noastră de confidențialitate vă rugăm să ne scrieți.

Vă mulțumim pentru că folosiți www.accesoriipiele.ro!

Dacă aveți anumite întrebări sau sugestii, nu ezitați să ne contactați cu ajutorul formularului de contact sau la numărul de telefon prezentat în pagina de contact.